Jak założyć prywatny dom spokojnej starości, aby spełniał standardy i przynosił dochody? Trzeba dostosować budynek do potrzeb osób starszych, które będą tam przebywać. Czy każdy może starać się o prowadzenie takiej działalności gospodarczej? Prywatną placówkę może prowadzić zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna np. stowarzyszenie. Dotyczy to wybranej przez siebie formy z wyłączeniem spółki partnerskiej. Pierwsze kroki do realizacji celu to zarejestrowanie działalności w CEIDG, jeżeli dom spokojnej starości będzie dotyczył spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku KRS należy zarejestrować działalność jako spółkę jawną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową czy spółkę akcyjną.

Jakie pozwolenia trzeba uzyskać, aby założyć prywatny dom spokojnej starości?

Podstawą prowadzenia prywatnego domu spokojnej starości jest uzyskanie stosownego zezwolenia wojewody. Dotyczy to opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi która będzie sprawowana przez całą dobę. Jak to osiągnąć? Należy prawidłowo przygotować budynek i otoczenie zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie. Wniosek o takie zezwolenie musi zawierać nazwę i typ placówki, jej miejsce położenia i dokładny adres. Trzeba także wskazać ilość miejsc dla osób starszych oraz zakres usług jakie będą realizowane. Niezbędne będzie dołączenie zaświadczenia o swoim stanie zdrowia umożliwiającym prowadzenie prywatnego domu spokojnej starości. Zezwolenie na prowadzenie takiej placówki jest wydawane po wizytacji obiektu. Dom spokojnej starości jest dla osób starszych które poruszają się samodzielnie oraz dla osób przewlekle chorych z niepełnosprawnością fizyczną. Aby uzyskać zezwolenie na założenie takiej działalności trzeba przedstawić sposób jej finansowania, zaświadczenie o niezaleganiu wobec US i ZUS, a także zaświadczenie o niekaralności z KRK.

Co trzeba uwzględnić zakładając prywatny dom spokojnej starości?

Koszty to podstawowy czynnik odpowiadający za możliwość prowadzenia domu spokojnej starości. Może to być budynek wynajęty, zakupiony lub wybudowany na potrzeby takiej placówki. Najlepszym rozwiązaniem jest nabycie domu położonego poza miastem lub na jego obrzeżach. Nasz prywatny dom spokojnej starości położony jest na wsi w Rzędziny, na terenie województwa zachodniopomorskiego, gdzie uroki natury przeplatają się z ciekawą historią. Do Szczecina jest tylko dwadzieścia kilometrów, dzięki czemu połączenie komunikacyjne jest doskonałe i można sprawnie do nas dotrzeć. Ważne! Usługi realizowane przez domy seniora są zwolnione od podatku VAT (art. 43 ust.1 pkt 22 Ustawy o podatku od towarów i usług).

Wymagania architektoniczne a założenie prywatnego domu spokojnej starości

Przede wszystkim dom spokojnej starości nie może mieć barier architektonicznych, jeżeli jest to budynek piętrowy musi posiadać windy. Trzeba pamiętać, że jeden pokój nie powinny zamieszkiwać więcej niż trzy osoby a jego powierzchnia musi mieć co najmniej sześć metrów kwadratowych. Jeżeli w danym pomieszczeniu będą mieszkać tylko osoby leżące, można zakwaterować w nich po cztery osoby. Taki budynek powinien zawierać specjalne uchwyty ułatwiające korzystanie z obiektu i pokoi oraz urządzeń. Prowadząc dom opieki trzeba zaplanować świetlicę, jadalnię, pralnię i suszarnię. Obecnie obowiązujące wymagania prawne wskazują, że ilość miejsc w budynku nie powinna przekraczać 100.  

Przepisy zakładają, że dom spokojnej starości musi spełniać określone warunki sanitarne: łazienka, uchwyty, wygodne łóżka, meble (szafy, szafki nocne, stół, krzesła). Nasz prywatny dom spokojnej starości posiada wymagane udogodnienia dla ludzi starszych: windę, 25 pokoi (1, 2 i 3 osobowych). Każdy pokój jest wyposażony w łazienkę i przyłącze tv. W naszej placówce są trzy 3 łazienki odpowiednio przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dla seniorów przygotowaliśmy świetlicę, pokój telewizyjny, pomieszczenie do rehabilitacji i terapii zajęciowej, dużą jadalnię, czytelnię oraz kącik komputerowy.

Bezpieczeństwo w prywatnym domu spokojnej starości jest podstawą jego funkcjonowania, dlatego posiadamy monitoring i wewnętrzną łączność. Dzięki systemom przywoławczym nasz personel reaguje szybko w każdej sytuacji. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę, która otacza mieszkańców troską i życzliwością.

Wyżywienie osób starszych w prywatnych domach seniora

Prywatny dom spokojnej starości oferuje wyżywienie odpowiednio dostosowane do aktualnego stanu zdrowia seniorów. Dietę ustala i nadzoruje dietetyk. Personel domu opieki pomaga osobom starszym podczas posiłków, jeżeli jest to niezbędne osoby niesamodzielne są karmione. Wymagane są 3 posiłki dziennie, ale w naszej placówce zapewniamy seniorom 5 posiłków dostosowanych do ich potrzeb zdrowotnych.

Dofinansowania do założenia prywatnego domu spokojnej starości

Programy unijne proponują różne formy dofinansowania do prowadzenia domu spokojnej starości. I dotyczy to dużej części inwestycji. Ponadto można skorzystać z różnych źródeł takiej pomocy finansowej dzięki czemu nie trzeba posiadać ogromnych środków własnych. Aby takie wsparcie otrzymać niezbędna jest odpowiednia dokumentacja np. biznesplan z dokładnymi informacjami o planowanej działalności.Takie dokumenty będą przydatne również w przypadku ubiegania się o kredyt bankowy.